Avís legal

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter personal facilitades seran incorporades a un fitxer propietat de Frigorífics Cornellà S.A.U., les quals seran tractades amb estricta confidencialitat i per portar a terme les consultes sol·licitades. Altrament us informem que podeu exercir els drets d'accés, de rectificació, de cancel·lació i d'oposició a: Autovia C-66, km 38, E-17844 Cornellà de Terri, Girona.
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat