Marques|PorcQ

El 90% dels porcs que se sacrifiquen a les nostres instal·lacions procedeixen de les granges Explotacions Artigas, SLU. i son principalment mascles capats i femelles amb pesos entre 77 i 94 kg per canal. També estem treballant amb porcs procedents d'encreuaments entre les races Duroc i Landrance amb denominació PorcQ. Es tracta de carns amb un elevat nivell de greix infiltrat.

Cria i producció

Genètica
La línia de porc Q té el seu inici a les granges Explotacions Artigas, SLU.
Es barregen pares i mares seleccionats per obtenir-ne garrins de genètica Duroc/Landrance.

Alimentació
A l’inici els garrins s’alleten amb les mares durant 3 setmanes. Tot seguit s’alimenten fins al mes i mig a base de pinso amb un contingut de cereals superior al 60%.

Sacrifici i preparació de la carn


Edat
L’edat per al sacrifici oscil·la entre els 4 i els 5 mesos. En aquest moment el pes en viu de la canal es troba entre 115 i 125 kg.

Benestar animal
El transport de les partides es porta a terme amb camions i transportistes propis, amb total respecte per les normes de benestar animal en la càrrega i la descàrrega.
Un cop estabulats els porcs a l’escorxador, es respecta el seu temps de descans.

Traçabilitat

El sacrifici es realitza de manera separada de la resta de lots; és a dir, que no se sacrifiquen conjuntament amb porcs que no siguin “Q”.

Qualitat de la carn

El tipus d’alimentació i la genètica de procedència d’aquests animals propicia que la seva carn sigui d’una qualitat especial.
El greix infiltrat és elevat, cosa que confereix a la carn una aroma i una melositat característiques.
El greix subcutani que trobem en peces com ara el pernil, l’espatlla, la panxeta o la llonza atorga a aquestes peces una durabilitat més elevada.

Logotip PorcQ
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat