Marques|Carn de boví selecta

Cria i producció

- El pinso destinat a l’alimentació dels vedells emparats, com a mínim durant els 4 últims mesos, haurà de contenir un mínim de 45% en cereals i un mínim del 10% en vegetals rics en fibra
- Els animals emparats s’engreixen com a mínim els últims 6 mesos a la mateixa explotació.

Sacrifici i preparació de la carn


El sacrifici es realitza de manera separada de la resta de lots; és a dir, que no es farà el sacrifici d’animals emparats sota la Marca simultàniament amb animals que no hi estiguin.
- L’edat de sacrifici d’animals emparats per la Marca estarà per sota dels 16 mesos de vida.

Especejament


Durant l’especejament, l’etiqueta contindrà la informació següent (a part de l’etiquetatge obligatori):

- Nom de l’etiquetador
- Marca
- Mencions
- Nom de l’entitat de certificació
- DIB
- Data de naixement
- Classificació de la canal
- Sexe
- Raça

Mencions

Vedella amb una alimentació basada en un mínim del 45% de cereals i d’un 10% de vegetals rics en fibra, com a mínim durant els últims 4 mesos.
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat