Producció|Granges

Explotacions Artigas SLU té com a objectiu adaptar-se constantment a les demandes del consumidor. Amb aquest propòsit li cal comptar amb un volum important de recursos humans, de tècnics i de material. Dia a dia, Explotacions Artigas SLU desenvolupa tots els seus mitjans —genètica, granges, controls tècnics i de laboratori, seguiments veterinaris, compliment de normatives comunitàries en benestar animal i dieta adaptada— en l’assoliment de la fita que s'ha marcat.

• En el porcí, es comença amb la selecció de les mares. Aquesta recerca ve determinada per les  característiques productives i reproductives de la truja, i després es busquen els mascles més adients per tal d’arribar a una millor qualitat de carn. D’aquí, en surten els garrins que són engreixats a les granges que posseeix Explotacions Artigas SLU, situades majoritàriament al Pla del Estany i a l’Empordà.

• En el boví, la  selecció comença amb la tria dels vedells, sempre de raça  SIMENTAL, BLAU BELGA o FRISÓ. El període de lactància s'ajusta en funció del seu pes y es complementa amb un pinso d’iniciació. El creixement i l’engreix es porta a terme mitjançant dietes adaptades a cada raça. 

Tots aquests processos tenen lloc sota la supervisió del personal d’Explotacions Artigas SLU. Veterinaris i grangers desenvolupen el seu treball amb l’objectiu que els animals aconsegueixin el pes òptim a l’edat adequada per al seu sacrifici, en funció de la demanda que sol·licita el client a l’escorxador.
Sala de maternitat
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat