Producció|Especejament

Adjunt a l’escorxador de porcí, hi tenim la sala de desfer on treballem l'escorxat tradicional en línia contínua.

Annex a l’escorxador de boví, hi tenim una sala d’especejament i d’envasat amb una capacitat que abasta els 100 caps diaris.

El procés de quartejat i d'especejament comença després de refredar la canal durant 24 h. Es quartegen i es desfan les mitges canals i, posteriorment, es poleixen les peces, s’envasen al buit i s’etiqueten.

En cada procés de manipulació de qualsevol part o peça de l’animal es creen noves etiquetes depenent del lloc de treball i del destí de la peça.
Cada nova etiqueta genera informació mitjançant codi de barres, la qual es va emmagatzemant informàticament.

Facilitem als nostres clients la possibilitat de canviar la forma del desfet de la peça i el seu envasat segons les seves especificacions tècniques.
Pernil a/pota i pell PorcQ
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat