Situació

Frigorífics Cornellà, S.A.U. es troba situat a l'autovia C-66, km 38 de Cornellà de Terri, a les comarques gironines (Catalunya).

Les granges Explotacions Artigas, SLU estan repartides per les comarques gironines en un entorn rural on predomina un clima caracteritzat per un règim de pluja abundant.

En aquest mateix entorn està situada, a la població de Camós, la fàbrica de pinsos Pinsos Artigas, SA que abasteix totes les granges del Grup.
Situació
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat