Empresa|Orígens

Frigorífics Cornellà, S.A.U. va néixer l'any 1983 de la compra d'un escorxador inactiu per part de la família Artigas Bustins, productors de bestiar boví i porcí a la comarca del Pla de l'Estany (Girona). L'any 1957 Esteve Artigas i Dolors Bustins van començar la integració de granges de porcí i de boví per arribar a una producció actual de 110.000 caps de porc i de vedella. El 1962, per a un major control de l'alimentació dels animals, va fundar la fàbrica de pinsos d'Explotacions Artigas, SLU i l'any 1983, per completar la cadena des de la granja fins al mercat, va posar en funcionament Frigorífics Cornellà, S.A.U., un escorxador que assegurés la continuïtat del procés i l'obtenció d'una bona qualitat de carn.
Esteve Artigas i Dolors Bustins
FRIGORÍFICS CORNELLÀ, S.A.U. | Autovia C-66, Km. 38 | 17844 CORNELLÀ DE TERRI | Girona | Tel. 972 595 035 | Fax 972 595 095 | mail: info@fricorsa.cat